html5 elements image

Tabellen ovenfor viser de 107 HTML5 elementer.